Wat is een postprocessor?

Een postprocessor is een term die vaak wordt gebruikt in de context van computerondersteund ontwerpen en computerondersteunde fabricage (CAD/CAM). Het is een softwareprogramma of een deel van een softwarepakket dat wordt gebruikt om de gegevens die zijn gemaakt in een CAD/CAM-systeem om te zetten in specifieke instructies of code die een CNC-machine (Computer Numerical Control) kan begrijpen.

Wanneer een product wordt ontworpen met behulp van een CAD-systeem, worden geometrische modellen en ontwerpinformatie gecreëerd. Deze informatie wordt echter niet rechtstreeks door de CNC-machine begrepen. De postprocessor speelt hier een cruciale rol: het vertaalt de ontwerpinformatie naar de taal die de specifieke CNC-machine kan interpreteren en uitvoeren.

Elke CNC-machine heeft zijn eigen besturingssysteem en specifieke codes die de bewegingen en bewerkingen van de machine bepalen. De postprocessor moet rekening houden met de machineconfiguratie, gereedschapsbibliotheken, verspaningsparameters en andere machine-specifieke eigenschappen om de juiste instructies te genereren.

Het proces van postprocessing omvat meestal de volgende stappen:

  1. Analyse van het CAD/CAM-bestand: De postprocessor leest de gegevens en geometrie die in het CAD/CAM-bestand zijn gemaakt.

  2. Conversie naar machinecode: Het vertaalt de ontwerpinformatie naar de machinecode die de CNC-machine kan begrijpen, zoals G-code of M-code.

  3. Optimalisatie (optioneel): Sommige postprocessors kunnen extra optimalisaties uitvoeren om de efficiëntie van de bewerking te verbeteren, zoals het minimaliseren van gereedschapswisseltijden, het optimaliseren van gereedschapsbanen, enz.

  4. Uitvoer naar CNC-machine: De gegenereerde machinecode wordt vervolgens naar de CNC-machine gestuurd, waar het wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd om het fysieke onderdeel te produceren volgens het oorspronkelijke ontwerp.

Postprocessors zijn van cruciaal belang om een soepele overgang te bewerkstelligen tussen ontwerpen in CAD/CAM-software en de daadwerkelijke productie op CNC-machines. Het zorgt ervoor dat de ontwerpen nauwkeurig en consistent worden omgezet in tastbare producten.