Wat is een toorts hoogte controller? (THC)

De toorts hoogte controller heeft als doel de juiste afstand tussen de toorts en het werkstuk te handhaven tijdens het las- of snijproces.

Deze controllers zijn essentieel om nauwkeurigheid en consistente kwaliteit te bereiken in het las- of snijwerk. Ze helpen ook om overmatige slijtage van de toortsonderdelen te voorkomen, wat de levensduur van de toorts verlengt en de onderhoudskosten vermindert.

Er zijn verschillende typen toorts hoogte controllers, maar over het algemeen werken ze op basis van sensoren en feedbackmechanismen. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten toorts hoogte controllers:

  1. Afstandssensor: Een sensor detecteert de afstand tussen de toorts en het werkstuk. Als de afstand verandert, past de hoogte controller automatisch de positie van de toorts aan om de gewenste afstand te behouden.

  2. Plasma Arc Voltage (PAV) Controller: Bij plasma snijden wordt de hoogte van de toorts vaak beïnvloed door het plasmaboogspanning (PAV). Een PAV-controller meet de spanning en past de hoogte van de toorts aan om de PAV binnen een optimaal bereik te houden.

  3. Capacitieve hoogtesensor: Deze sensor meet de elektrische capaciteit tussen de toorts en het werkstuk, wat verandert naarmate de afstand verandert. De hoogte controller past de toortshoogte aan op basis van de gemeten capaciteit.

  4. Arc-volgsystemen: Geavanceerdere toorts hoogte controllers maken gebruik van camera's en beeldherkenningstechnologie om de positie van de lasboog te volgen. Hierdoor kan de toorts zich aanpassen aan eventuele variaties in het werkstuk.

Het gebruik van een toorts hoogte controller helpt lassers en operators om een consistentere en kwalitatief betere las- of snijnaad te produceren, vooral bij taken waarbij het werkstuk ongelijk is of variaties in materiaaldikte heeft. Deze systemen zijn waardevol in industriële toepassingen waar precisie, snelheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.